ออกหน่วยร่วมกับหน่วยราชการอื่นในการพบประชาชน

โรงพยาบาลภูเพียงจัดหน่วยบริการตรวจรักษาพยาบาล โดยมี พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ ร่วมกับ พย.อรศิริ กาสมุทร ภก.สำราญ ดีอาษาและนายพจน์ จันสอง ออกร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มโดยมีหน่วยงานราชการอื่นๆร่วมให้บริการประชาชน บ้านจัดสรร ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 …

Visitors: 58,239