การจัดหน่วยปฐมพยาบาลร่วมงานกีฬาแห่งชาติภาค5

 

โรงพยาบาลภูเพียง จัดหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล ประจำสนามการแข่งขันฟุตบอล  ระหว่างวันที่ 22 - 27 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬาเทคนิคน่านและการแข่งขันก๊ฬาเรือพาย ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2556 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น นอกจากนนี้ยังต้องจัดหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลประจำโรงเรียนน่านปัญญานุกุล โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ ซึ่งจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2556 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน …

Visitors: 58,239