การจัดงานเลี้ยงรับและส่งเจ้าหน้าที่

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนายการโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวการจัดงานเลี้ยงรับส่งเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภูเพียง จำนวนทั้งหมด 19 ท่าน และมี ภญ.กนกฉัตร พันธุปาน ซึ่งเป็นข้าราชการคนแรกของโรงพยาบาลภูเพียงที่ต้องย้ายไปปฏิบัติราชการที่ใหม่คือโรงพยาบาลเวียสา บรรยายกาศเป็นไปอย่างฉันพี่น้อง ณ วันที่ 11 มิถุนยน 2556 …

Visitors: 58,476