การออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านแก่นนคร

โรงพยาบาลภูเพียง โดยนพ.ชรินทร์ ดีปินตา จัดหน่วยบริการในการตรวจรักษาพยาบาลร่วมกับหน่วยราชการต่างๆในอำเภอภูเพียง โดยออกปฏิบัติงานในหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านแก่นนคร ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ พว.อรศิริร กาสมุทร และภก.สำราณ ดีอาษา ออกหน่วยและมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จำนวน 43 คน ซึ่งหมู่บ้านแก่นนครมีจำนวนครอบครัวทั้งหมดประมาณ 100 ครอบครัวเศษ ประชากรประมาณ 300 คนเศษ…

Visitors: 58,476