ออกหน่วยตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง มีความเป็นห่วงสุขภาพพี่น้องชาวอำเภอภูเพียงที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัย จึงมอบหมายให้มีการจัดหน่วยบริการตรวจสุขาพทั่วไปและบริการยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอภูเพียง ซึ่งมี พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ พว.อรมรัตน์ คำยันต์และภก.สำราณ ดีอาษา ออกหน่วยปฏิบัติการดังกล่าวในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ในพื้นที่ของตำบลฝายแก้ว ตำบลท่าน้าวและตำบลนาปัง …

Visitors: 58,477