บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลภูเพียง โดยนายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ประสานกับโรงพยาบาลน่าน โดยขอนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาฉีดให้กับประชาชนในเขตอำเภอภูเพียง เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการที่โรงพยาบาลน่านและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตอำเภอภูเพียง มารับวัคซีนใกล้บ้าน และมอบหมายให้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลภูเพียงดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กันยายน 2556 ณ โรงพยาบาลภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเค็ด วันที่ 3 กันยายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจัง วันที่ 5 กันยายน 2556 โดยโรงพยาบาลภูเพียงนำเจ้าหน้าที่ไปฉีดให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง โดยมีเป้าหมายฉีดให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2,300 คน

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 58,239