คณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายอุกริซ พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน( คนใหม่) พร้อมคณะ เดินทางมานัสการพระธาตุแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยมีนายอำเภอภูเพียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการส่วนต่างๆตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2556  …
Visitors: 58,476