การตรวจเยี่ยมราชการ

นายแพทย์คำรณ  ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านและนายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านและผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียงอีกตำแหน่งหนึ่ง เดินทางมาให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556....

 

Visitors: 58,239