ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

             

นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เดินทางมาเปิดงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่ 2/2556 โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียงและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนศรีนครน่าน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน ส่วนโรงพยาบาลภูเพียง ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองจังร่วมกันออกหน่วยบริการตรวจรักษาพยาบาลและบริการทันตกรรมมีผู้มารับบริการทั้งหมด 120 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งหมด 24 คน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 …

Visitors: 58,476