ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านห้วยไฮ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2556 โดยออกหน่วย ณ บ้านห้วยไฮ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 48 ราย และได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ใหญ่บ้านและโรงเรียนบ้านห้วยไฮไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นจำนวน 100 กล่อง

Visitors: 58,238