ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านม่วงใหม่

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพประชาชน โดยมอบหมายให้ พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ พว.อมรรัตน์ คำยันต์ พว.รัชนี พิเคราะห์ และภก.สำราญ ดีอาษาออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤศจิกายน  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีประชาชนมารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน 78 คน 

Visitors: 58,476