ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านใหม่สามัคคี

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดหน่วยบริการในการตรวจรักษาพยาบาลร่วมกับหน่วยราชการต่างๆในอำเภอภูเพียง โดยออกปฏิบัติงานในโครงการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน ตุลาคม 2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ บ้านใหมาสามัคคี ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ พว.อรศิริร กาสมุทร และภก.สำราญ ดีอาษา ออกหน่วยและมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จำนวน 53 คน 

Visitors: 58,477