ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านนาข่อย

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดหน่วยบริการในการตรวจรักษาพยาบาลร่วมกับหน่วยราชการต่างๆในอำเภอภูเพียง โดยออกปฏิบัติงานในโครงการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2556 วันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ บ้านนาข่อย ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์  ออกหน่วยและมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จำนวน 23 คน และมีบริการตรวจสารพิษในเลือดให้กับประชาชนที่มาร่วมงานจำนวน 45 คน  …

Visitors: 58,476