ร่วมงานการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยม

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง มอบหมายให้ พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ และ พว.ระวีวรรณ สีสุมาตย์ เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2557 จังหวัดน่าน ซึ่งอำเภอภูเพียง ได้ส่งกำนันศรี  ดีสุยากำนันตำบลน้ำเกี๋ยน เข้าร่วมการคัดเลือกโดยมีส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนและประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยนเข้าร่วมให้กำลังใจกำนันศรี ดีสุยา และต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกำนันยอดเยี่ยมจังหวัดน่าน วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ บ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน…

Visitors: 58,477