ร่วมกิจกรรมสร้างภูเพียงน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ

 

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เห็นความสำคัญของกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ มอบหมายให้ พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ พว.รัชนี พิเคราะห์และนายยุทธศิลป์ แหยมคง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้แผนปฏิบัติการสร้างภูเพียงน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ โดยมีนายอุกริช พึงโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 100 ฝาย ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ บ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Visitors: 58,476