ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวงานหกเป็ง

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบหมายให้ พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้า ภูเพียงแช่แห้ง โดยมีนายกาจพล เอิบสุขสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มาเป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯลฯ ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2557 ณ วัดพระธาตแช่ห้อง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  จัดงานแถลงข่าว ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 

Visitors: 58,238