ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านน้ำลัด

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดหน่วยบริการในการตรวจรักษาพยาบาลร่วมกับหน่วยราชการต่างๆในอำเภอภูเพียง โดยออกปฏิบัติงานในโครงการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านน้ำลัด ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ พว.อมรรัตน์  คำยันต์ และนางจินดา ปั้นหุ่น ออกหน่วยและมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จำนวน 25 คน …

Visitors: 58,476