หน่วยปฐมพยาบาลงานรักษ์ป่าน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการสัมนาและทรงบรรยายการประชุมสัมนารักษ์ป่าน่านและฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน ป่าต้นน้ำสำคัญที่สุดของประเทศไทย และนพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดส่งหน่วยปฐมพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันที่ 10 มีนาคม 2557

Visitors: 58,476