การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ปี 2557

กลุ่มการพยาบาล ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุบนโต๊ะประจำปี 2557 โดยมี พว.ระวีวรรณ สีสุมาตย์ และ พว.รัชนี พิเคราะห์ เป็นวิทยากรโดยมี แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงแผน วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องบัตร…

Visitors: 58,239