หน่วยปฐมพยาบาลการเกณฑ์ทหาร

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดหน่วยปฐมพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปัง ในงานการเกณฑ์ทหารประจำปี 2557 ซึ่งมีผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประมาณ 200 กว่าคน และต้องเกณฑ์ทหารโดยการจับใบแดงเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหารจำนวน 60 คน วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน …

Visitors: 58,239