การออกหน่ยวอำเภอยิ้มบ้านหัวนา

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดหน่วยบริการในการตรวจรักษาพยาบาลร่วมกับหน่วยราชการต่างๆในอำเภอภูเพียง โดยออกปฏิบัติงานในโครงการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ บ้านหัวนา ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี พว.อมรรัตน์  คำยันต์ และ พว.รัชนี พิเคราะห์ ร่วมกับนางจินดา ปั้นหุ่น และนางขวัญศิริ ดีปินตา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าน้าว ออกหน่วยและมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จำนวน 35 คน

Visitors: 58,239