ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านห้วยคำ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2557 โดยออกหน่วย ณ บ้านห้วยคำ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 38 ราย และได้มอบยาถ่ายพยาธิตัวกลมและตัวแบนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมและมีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่ง บ้านหัวยคำ มีประชากรประมาณ 200 กว่าคน จำนวน 70 กว่าหลังคาเรือน

Visitors: 58,476