กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่2557

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในอำเภอและจังหวัด โดยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำดำหัวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน วันที่ 18 เมษายน 2557 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นาย๙นาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง และวันที่ 17 เมษายน 2557 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายธวัช สิทธิยศสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Visitors: 58,238