กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับและส่งเจ้าหน้าที่ประจำปี 2557

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานจัดงานเลี้ยงรับและส่งเจ้าหน้าที่ประจำปี 2557 โดยมี พญ.รติกร วังวรัญญู แพทย์ประจำได้ลาศึกษาต่อสาขาวิสัญญีแพทย์ และต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน 7 ท่านคือ พว.มณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล นางสุนันท์ เกี๋ยงคำ นางขวัญศิริ ดีปินตา นางสาวคณิตตา ทะนะอ้น นายอำนาจ พรมสกุลปัญญา  โดยจัดงานดังกล่าวในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน …

Visitors: 58,239