พิธีสัการะศาลพระภูมิและเจ้าที่ประจำปี 2557

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในการจัดพิธีสักการะศาลพระภูมิและเจ้าที่ประจำปี 2557 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว จัดทำพิธีในวันที่ 25 เมษายน 2557  …

Visitors: 58,477