กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

โรงพยาบาลภูเพียง ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมีแนวโน้มการระบาดที่สูงขึ้น คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงร่วมกันดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงตามแหล่งท่อระบายน้ำในโรงพยาบาล ห้องน้ำ และแหล่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 …

Visitors: 58,239