ผู้อำนวยการ


  • c.jpg
    ชื่อ : นพ.ชรินทร์ ดีปินตาตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว.29634ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึง ปัจจุบันวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสาขาเวชศ...

  • ชื่อ: พญ. ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ ใบประกอบโรคสิลป์ : ว วุฒิบัตร :
Visitors: 58,477