แพทย์ประจำ

ชื่อ: พญ.

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ

ใบประกอบโรคสิลป์ : ว

วุฒิบัตร :

 


  • c.jpg
    ชื่อ : นพ.ชรินทร์ ดีปินตาตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว.29634ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึง ปัจจุบันวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสาขาเวชศ...
Visitors: 58,239