ออกอำเภอยิ้มบ้านนาเหลืองม่วงขวา

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยออกหน่วยวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ บ้านนาเหลืองม่วงขวา ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 35 ราย 

Visitors: 58,476