ออกอำเภอยิ้มบ้านหาดผาขน

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 โดยออกหน่วยวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 45 ราย 

Visitors: 58,476