ออกหน่วยปลูกต้นมะไฟหวาน

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกไม้ผล มะไฟหวานเพื่อสนองตอบวาระจังหวัดน่าน 2013-2017 สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ และแผนปฏิบัติการสร้างภูเพียงน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ณ บ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2557

Visitors: 58,239