กิจกรรมร่วมแห่เทียนพรรษา

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกร่วมกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาประจำปี ก่อนเข้าพรรษาโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ดเป็นเจ้าภาพ นำเทียนไปถวายวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดม่วงตึ๊ด วันศรีบุญเรือง วัดร้องตอง วัดป่าหัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ณ วัดโปร่งคำ บ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน ณ 10 กรกฎาคม 2557

Visitors: 58,239