ร่วมกิจกรรมตรวจปัสสาวะผู้นำชุมชนประจำเดือน

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจปัสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มผู้นำชุมชนของอำเภอภูเพียง ในงานการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียงมีผู้รับการตรวจทั้งหมดประมาณ 100 ราย 

Visitors: 58,476