กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียง วันที่ 12  สิงหาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง โดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้า จำนวน 6 คนและภาคค่ำ จำนวน  8 คน

Visitors: 58,477