กิจกรรมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดน่านร่วมกับส่วนราชการอำเภอภูเพียงและ อบต.ม่วงตึ๊ด วันที่ ุ6 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหนองน้ำครก บ้านม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

Visitors: 58,239