กิจกรรมวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารมีพระชนมพรรษาครบรอบ 62 พรรษา โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ดและส่วนราชการต่างๆในอำเภอภูเพียงร่วมจัดงานภายใต้โครงการคลองสะอาด ใจเติมใจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสระน้ำบ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
Visitors: 58,477