การตรวจหาสารเสพติดใน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจรสารเสพติด โดยการขอความร่วมมือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้ขอความร่วมมือบุคลากร จากโรงพยาบาลภูเพียงออกตรวจหาสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ กับเจ้าหน้าที่จำนวน 18 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน …

Visitors: 58,476