กิจกรรมสร้างความปรองดอง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธี วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 52 ราย

Visitors: 58,238