การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ ส่งต่อและบริการปฐมภูมิ

คณะกรรมการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการรับส่งต่อ และหน่วยบริการปฐมภูมิ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เข้าตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลภูเพียง วันที่ 20 มีนาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเพียงและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ส่วนผลการตรวจประเมินเบื้องต้นได้รับการผ่านการตรวจประเมินแต่จะต้องผ่านคณะ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับรอง

แหล่งข้อมูล ....
         พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้าพยาบาล  วันที่ 20 มีนาคม 2556
Visitors: 58,238