เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆออกปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานชั่วคราว

คณะชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน มาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและได้รับการสนับสนุนจากคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนต่างๆในจังหวัดน่าน มาปฏิบัติงานหมุนเวียนกัน จำนวน 10 โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555
แหล่งข้อมูล ....
         พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้าพยาบาล  วันที่ 21 กันยายน 2556
Visitors: 58,476