ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านหัวเวียงเหนือ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2557โดยออกหน่วย ณ บ้านหัวเวียงเหนือ  ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 68 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคตาแดงและโรคติดเชื้ออีโบล่าแก่ประชาชนทั่วไป

Visitors: 58,239