กิจกรรม big cleaning day

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานออกปฏิบัติงาน big cleaning day ทุกวันศุกร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2557โดยออกปฏิบัติการเก็บขยะรอบๆบริเวณอาคารตึกผู้ป่วยนอก  …

Visitors: 58,239