ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดน่าน

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการ หน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอภูเพียง ในงานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดน่าน โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานพิธีเปิด วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Visitors: 58,239