การปรับภูมิสถาปัตย์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลภูเพียง ดำเนินการปรับภูมิสถาปัตย์ด้านหลังโรงพยาบาล

เนื่องจากสภาพภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมด้านหลังโรงพยาบาลเป็นป่ารกทึบ เสี่ยงต่อการเกิดวายภัยในฤดูร้อน โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากนายนรินทร์ เหล่าอาระยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำทีมช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาช่วยปรับพื้นที่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วันที่ 3-8 เมษายน 2556 ทางโรงพยาบาลภูเพียง ขอขอบพระคุณท่านและคณะมา ณ โอกาสนี้ด้วย  …

แหล่งข้อมูล ....
         พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้าพยาบาล  วันที่ 8 เมษายน 2556

Visitors: 58,476