ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ 60 ล้านนาทีเพื่อสุขภาพดีตามรอยพระยุคลบาท

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ พว.อรศิริ กาสมุทร และพว.ศุภวรรณ  เป็งจันตา ร่วมกิจกรรม เปิดโครงการ 60 ล้านนาทีเพื่อสุขภาพดีตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสเดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานข่วงเมืองน่าน วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 นซึ่งมีกลุ่มชมรมออกกำลังกายทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  …

Visitors: 58,239