กิจกรรมวันล้างมือโลก

โรงพยาบาลภูเพียง โดย พว.อรศิริ กาสมุทร พว.จรรยาวรรณ ปรารมภ์และ พว.ศุภวรรณ เป็งจันตา ดำเนินการสอนการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับผู้มารับบริการ เนื่องในวันล้างมือโลก ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดให้ทุกวันที่ 15 ตุลาคม เป็นวันล้างมือโลก …

Visitors: 58,239