การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงานโครงการดูแลสุภาพผู้พิการและผู้สูงอายุประจำปี 2556  วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2556 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลภูเพียงจัดออกหน่วยปฐมพยาบาลและรับมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการมาใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลต่อไป

แหล่งข้อมูล …
พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้าพยาบาล วันที่ 14 มีนาคม 2556

Visitors: 58,239