ผู้จัดการธนาคารออมสิน

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาห้างนราไฮเปอร์มารค์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 กล่อง เพื่อร่วมสมทบงานพิธีทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงให้การต้อนรับและรับมอบน้ำดื่ม ณ วันที่ 11  เมษายน 2556

แหล่งข้อมูล ....
         พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้าพยาบาล  วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

Visitors: 58,476