ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านน้ำใส

พยช.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ พร้อมด้วย พย.อมรรัตน์ คำยันต์ และนายพจน์ จันสอง ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ บ้านน้ำใส ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้มารับบริการจำนวน 150 คน และมอบชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับชุชนและครอบครัวผู้มารับบริการครอบครัวละ 1 ชุด โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียงเป็นผู้มอบให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำใส เพื่อดำเนินการแจกให้ประชาชนต่อไป

แหล่งข้อมูล ....
         พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้าพยาบาล  วันที่ 21 พฤษภาคม 2556…

Visitors: 58,477