ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านเมืองจังใต้

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม 2557โดยออกหน่วย ณ บ้านเมืองจังใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 24 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคตาแดงและโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด ปอดอักเสบ และโรคปอดบวมแก่ประชาชนทั่วไป …

Visitors: 58,239